Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Nüfusu

Giriş
NÜFUS    
 
Cumhuriyet Döneminde 1927-2000 arası sayım dönemleri esas alındığında yapılan 1. nüfus sayımında, ilin genel nüfusu 127.067 iken , son yapılan 2000 nüfus sayımında 253.239 olmuştur.  
1927 yılında Türkiye’ nin nüfusu 13.648.270,il nüfusu 127.067 olmuştur. Kırşehir nüfus büyüklüğü açısından 63 il arasında 48. sırada yer almıştır. 2000 yılı nüfus sayımına göre 81 il içinde 67. sıradadır.
1950 yılına kadar artan il nüfusu 1950-1955 döneminde bir azalma göstermiş,1955-1985 döneminde yeniden artma eğilimi gösteren il nüfusu, 1985 yılından sonra yeniden azalma eğilimine girmiştir. 
1950-1955 dönemi il’ in 20.07.1954 tarih ve  6429 sayılı Kanunla ilçeye, 01.07.1957 tarih ve 7001 sayılı Kanunla yeniden il yapılmasına bağlı olarak, il nüfusunun yapısında 1955 nüfus sayımı sonuçlarına göre – %o24.72 en yüksek nüfus azalışı yaşanmıştır. En yüksek nüfus artışı ise, %o 28.72 ile 1945-1950 döneminde yaşanmıştır.
 
İl Toplam Nüfus
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
                 
Kırşehir  223 170  222 735  223 102  221 876  221 015  221 209  223 498  222 707
 
24.04.2015 Tarihli TÜİK verileri 
 
           
  Kırşehir’de  kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 14 kişi iken, ülke ortalaması km²'de 18 kişi idi. 2000 yılına gelindiğinde Kırşehir'in nüfus yoğunluğu km²'de 40 kişiye yükselirken ülke orta­laması km²'ye 88 kişiye, İç Anadolu Bölgesinde nüfus yoğunluğu 63 kişi ye ulaşmıştır. Nüfus yoğunluğu bakımından 81 il içinde 64. sırada yer almaktadır.
 
Kırşehir’ de nüfus yoğunluğu il merkezinde 72 iken, ilçelere   göre 13 ila 51 arasında değişmektedir. En   büyük  yüz ölçüme sahip  Kaman ilçesinde nüfus  yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Akpınar  ilçesinde nüfus yoğunluğu 25 kişidir.  İl Nüfus yoğunluğu açısından ülke geneli ve iç Anadolu Bölgesi ortalamalarının altındadır.  
 
          Hane halkı Büyüklüğü
Kırşehir ilinde bulunan 56 637 hanehalkının yaklaşık % 62’ si şehirde yaşamaktadır. İl genelinde ortalama hanehalkı büyüklüğü 4.7’ dir. Hanehalkı büyüklüğü itibariyle; Akçakent ilçe merkezi ortalama 6 ile en yüksek, Mucur ilçe merkezi ise 4.2 hanehalkı büyüklüğü ile en düşük değere sahiptir. Türkiye hanehalkı büyüklüğü ise 4.5’ tir. Orta Anadolu Bölgesinde bu oran 4.97’ dir. Hanehalkı büyüklüğü açısından ilimiz, ülke ortalamasının üstünde, bölge ortalamasının ise altındadır.  

Nüfusun Eğitim Yapısı 
 
 
Kırşehir İlinde 1935 yılında okuma yazma bilen nüfus % 13.86 iken, 2000 nüfus sayımında bu oran 87.52 ye yükselmiştir. Ülke genelinde ise 1935 yılında okuma yazma bilen nüfus % 19.25 iken 2000 yılında bu oran 87.32’ ye yükselmiştir. İlimiz okuma yazma oranındaki gelişmeler bakımından ülke okuma yazma oranından daha iyi bir gelişme  göstermiştir.
 
Kırşehir ilinde en az ilkokul mezunu olanların 14 ve daha yukarı yaş baz alınarak incelendiğinde;
 
1975-2000 döneminde en az ilkokul mezunu olanların oranı 1975 erkeklerde % 16.6, kadınlarda % 4.9 iken, bu oran 2000 yılında erkeklerde % 45.3’ e, kadınlarda ise % 25.2’ ye yükselmiştir. Ülkemizde bu oran 1975 yılında erkeklerde % 17, kadınlarda % 7.9 iken 2000 yılında erkeklerde % 43.6’ ya, kadınlarda  ise % 26.6’ ya yükselmiştir.
 
25 ve daha ve daha yukarı yaştaki nüfusun ortaokul, lise ve yüksekokul mezunlarının 1975-2000 döneminde Kırşehir’ de 1975 yılında erkeklerin % 9’ u ilkokuldan sonra bir eğitim düzeyini tamamlarken 2000 yılında bu oran % 36.5’ e, 1975 yılında  kadınların % 2’ si  ilkokuldan sonra bir eğitim düzeyini tamamlarken 2000 yılında bu oran  % 13.8’ e yükselmiştir. Eğitim düzeyinde özellikle lise ve yükseköğretim mezunlarında önemli bir gelişme olmuştur. 1975 yılında erkeklerin % 4.7’ si, kadınların % 0.9’ u lise mezunu iken, 2000 yılında erkeklerin % 16.1’ i, kadınların % 6.6’ sı lise mezunu, 1975 yılında erkeklerin % 1.2’ si, kadınların da % 0.2’ si yükseköğretim mezunu iken bu oran 2000 yılında erkeklerde % 8.7’ ye, kadınlarda ise % 2.8’ e yükselmiştir.
 
Gelişmeler ülkedeki gelişmelerle doğru orantılı olmakla birlikte, 2000 yılı sonuçlarına göre lise mezunları ve yükseköğretim mezunları ortalamaları ülke ortalamasının altında seyretmektedir.
 
2000 yılı sonuçları itibariyle ülkemizde  ilköğretimden sonra bir eğitim düzeyini tamamlayan erkeklerin oranı % 37’4 , kadınların oranı % 19,8, lise mezunlarında bu oran erkeklerde % 16’ sı, kadınların % 9.1’ i ve yükseköğretim mezunlarında ise erkeklerde % 10.2, kadınlarda ise % 5.4’ tür. 
 
1935 yılında ülke okuma yazma oranı %19.35 iken, il okuma yazma oranı % 13.86 dır.1965 yılından itibaren il okuma yazma oranı sürekli yükseliş göstererek 2000 yılı nüfus sayımında % 87.52’ ye yükselmiştir.
 
Ülke okuma yazma oranı ise aynı dönemde % 87.32 dir. Kırşehir genel okuma yazma oranında ülke genelinden daha iyi bir gelişme göstermiştir.  Bu dönemde ülke okuma yazma oranı % 87,30, İç Anadolu Bölgesi %90.32, okuma yazma oranı ise %87.52’ dir. Buna göre il okuma yazma oranı bakımından ülke ortalamalarının üzerinde, bölge ortalamasının altındadır.     
 
 
İlimiz kadın erkek okuma yazma oranındaki gelişmeler isi, 1935 yılında erkeklerde okuma yazma %25.35, kadınlarda % 4.24 iken bu oran 1965 yılından itibaren kadınlarda okuma yazma oranında yükselme göstererek 2000 yılında erkeklerde % 94.36’ ya, kadınlarda ise % 80.95’e yükselmiştir.  
 
Ülkemizdeki erkek okuma yazma oranları ile il erkek okuma yazma oranları karşılaştırıldığında;1935 yılında ülkemizdeki erkek nüfusun okuma yazma oranı % 29.35 iken, Kırşehir’ de bu oran % 25.35’ tir.
2000 sayım yılı sonuçlarına göre bu oran ülkemizde % 93.36’ ya ilimizde ise 94.36’ ya yükselmiştir. Bu dönemde ilimizdeki  erkek okuma yazma  oranındaki gelişme ülke gelişmesinden daha hızlı olmuştur. 
 
            Kadın okuma yazma oranlarının il ülke karşılaştırması  incelendiğinde ise;
            1935 yılında ülke kadın okuma yazma oranı % 4.24 iken, bu oran ülke genelinde % 9.82’ dir. 1940 yılından itibaren il kadın okuma yazma oranı ülke genelinden daha hızlı bir artış göstererek 2000 yılında % 80.64 olan ülke kadın okuma yazma oranını aşarak % 80.95’ e ulaşmıştır. Aynı dönemde İç Anadolu Bölgesi kadınlarda okuma yazma oranı % 84.96’ dır. Burada da ülke ortalamasının üzerinde iken, bölge ortalamasının altındadır. Kadın okuma yazma oranı  bakımından ilimiz ülke genelinde 33. sıradadır.            
 Cumhuriyetin ilk yıllarında İl okuma yazma oranları ülke ortalamalarının altında iken, 2000 yılı sonuçlarına göre  gerek kadınlarda, gerek erkeklerde ülke ortalamalarının  üzerine çıkmıştır
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-posta
 • Polis Akademisi
 • Edevlet
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TRNBACKCRİME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü