Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜBADELE İLANI
 
                                                MÜBADELE İLANI

                                                                       Kırşehir Emniyet Müdürlüğü

      Ekonomik ömrünü doldurmuş HEK durumunda olan 18 adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile 3 kalem hek, hurda, ekonomik ömrünü dolduran ve İhtiyaç fazlası durumda bulunan demirbaş malzemenin 4645 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında 3 adet 2017 model Renault Kangoo Multix Joy 1.5 dCi 90 bg(Klima Paketli), 73 Adet 195/60/R 16 C Petlas Yaz Tipi Oto Lastiği ile mübadele edilecektir.

1-İdarenin:

 

a) Adı ve Adresi

:Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü; Ahi Evran Mahallesi  M. Ali Yapıcı Bulvarı No:46 KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

: 0386 213 55 55/ 64 25 - 0 553 448 39 98 - Faks: 0 386        213 55 55

 c) Elektronik posta adresi

: kirsehirlojistik@egm.gov.tr

2-Mübadele konusu malın:

 

Niteliği, türü, miktarı

: Ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan 18 adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile yaklaşık 2 ton demir hurdası,  2 ton demirbaş hurda ve 80 adet oto lastiği 

 

 

a)       Teslim Etme yeri

  

:a)-Mübadelede teklif edilen 18 adet taşıt,  Kırşehir Emniyet Müdürlüğü

 b) 2 ton Demirbaş malzeme, 80 adet oto lastiği ve 2 ton demir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Kırşehir

b)       Teslim Alma yeri

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği; Ahievran Mah. M.Ali Yapıcı Bulvarı No:46 Merkez / KIRŞEHİR

    d)   Teslim Etme Tarihi

 

    e)   Teslim Alma Tarihi

:Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar,  mübadele kararının tebliğinden itibaren (60) takvim günü içinde teslim edilecektir.

:Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemelerin, mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) gün içinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.  

3-Mübadelenin:

 

a) Yapılacağı yer

: Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu; Ahievran   Mah. M.Ali Yapıcı Bulvarı No:46 Merkez /KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati

: 16/10/2017 günü Saat: 13.00

 

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kıstaslar:

Açık Teklif usulüyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu

b) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu.

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6- Mübadele dokümanı Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliğinden(Depo), Kırşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 20,00 TL yatırıldığına dair alındı makbuzu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler 16/10/2017 günü saat: 13:00’a kadar Mübadelenin yapılacağı adrese verilecektir.

8-Mübadele işlemi, açık teklif usulüyle ve isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %4’i olan 7.910,06  Lira oranında geçici teminat vereceklerdir.

10-Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi olan 15 gün içerisinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12-Mübadelesi yapılacak olan taşıtların Teslim etme yeri olarak belirtilen Adreslerde ilan tarihinden itibaren mesai günlerinde 09:00 ile 16:30 saatleri arasında görülebilir.

13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.MÜBADELE YOLU İLE TASFİYESİNE KARAR VERİLEN TAŞIT LİSTESİ


 

S.NO

PLAKASI

MARKASI/TİPİ

CİNSİ

MODELİ

RENGİ

1

40 A 0154

F.TRANSİT

MİNİBÜS

1999

POLİS

2

40 A 0073

PALIO

OTOMOBİL

1999

KIRMIZI(KADİFE)

3

40 A 0013

MEGANE

OTOMOBİL

1998

GRİ(FÜME)

4

40 A 0253

R.19

OTOMOBİL

2000

BEYAZ

5

40 A 0122

T.COROLLA

OTOMOBİL

2004

POLİS

6

40 A 0124

P.PARTNER

KAMYONET

2004

GRİ(KÜL)

7

40 A 0002

TOYATA

OTOMOBİL

2003

POLİS

8

40 A 0120

TOYOTA

OTOMOBİL

2003

POLİS

9

40 A 0092

TOYATA

OTOMOBİL

2005

POLİS

10

40 A 0096

F.CONNECT

KAMYONET

2005

BEYAZ

11

40 A 0010

MEGANE

OTOMOBİL

2005

POLİS

12

40 A 0026

MEGANE

OTOMOBİL

2009

POLİS

13

40 A 0044

F.CONNECT

KAMYONET

2010

POLİS

14

40 A 0060

F.ALBEA

OTOMOBİL

2011

POLİS

15

40 A 0100

F.CONNECT

KAMYONET

2008

GRİ(AYTOZU)

16

40 A 0021

F.CONNECT

KAMYONET

2008

BEYAZ

17

40 A 0077

F.CONNECT

KAMYONET

2011

POLİS

18

40 A 0157

F.TRANSİT

MİNİBÜS

1998

BEYAZ

 

 ​

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-posta
 • Polis Akademisi
 • Edevlet
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TRNBACKCRİME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü